Hur går det till att sälja?

Vi tar emot häst-, ryttar och hundutrustning för försäljning i kommission (mot provision). Du kan antingen lämna in dina saker själv eller skicka dem t ex med postpaket, du står för frakten. Provisionen är för närvarande 40 % för försäljningspris under 1 000 kr/st och 20 % på pris över 1 000 kr/st om inget annat avtalas. Överskottet betalas ut 1 gång i månaden efter försäljning.

Har du saker du vill lämna in till försäljning kontakta oss först på telefon 070-754 54 96 eller mail hej@palleochmimmi.se p g a rådande Cororonasituation samt att vi fått in väldigt mycket saker de senaste veckorna.

Varorna som lämnas in måste vara hela o rena. Vi förbehåller oss rätten att neka intag i mån av plats, skick och renlighet på varan.

Inlämnaren får själv bestämma försäljningspris eller så bestämmer vi det tillsammans

Efter försäljning dras provision  av från försäljningspriset och redovisas/utbetalas till inlämnaren

Redovisning/utbetalning görs  månaden efter försäljningen, helst till ett konto då vi inte förvarar kontanter i butiken

Varorna ligger till försäljning i 90 dagar, efter 90 dagar hämtas varorna tillbaka om inget annat avtalas t ex prissänkning och nytt försök i 90 dagar till. Det är inlämnarens ansvar att ta kontakt eller hämta inlämnade varor senast 1 månad efter att försäljningsavtalet har upphört. Vid utebliven kontakt eller hämtning skänks kvarlämnade varor till välgörenhet.

Inlämnaren kan hämta tillbaka allt eller delar av de inlämnade varorna när som helst under avtalstiden utan kostnad

Provisioner (om inget annat avtalats)

Försäljningspris under 1 000 kr/st = 40 % provision

Försäljningspris över 1 000 kr/st = 20 % provision

Skänk utrustning

Man kan även skänka utrustning och då betalas överskottet från försäljningen ut till Svenska Hästars Värns akuthemshästar.